Осиновителни кампании и доброволна дейност

(Отворени врати)

Едновременно с кастрационната ни дейност в „изолатора”, благодарение на доброволния труд на членовете на „Дай лапа” се провеждат и осиновителни кампании. Хора от цялата страна достигат до информацията за животните, които са на стационар. Отворените врати на бившата „зона за смърт” сега приемат посетители от цяла България.

Нерон с новата си стопанка

Това е г-жа Вержиния Петрова – Стоянова от Стара Загора, която осинови две от нашите кучета – Нерон и Али.

Али във ветеринарната клиника в Стара Загора

Златин с новите си стопани. Той ще живее в Чирпан

Вероника и баща и с новия си домашен любимец  и потенциални осиновители.

Потенциални осиновители

Младежи от Перник са сред най – активните ни помощници и всяка неделя отделят от личното си време, за да полагат грижи за животните.

Доброволци Дай лапа

Доброволци Дай лапа

Доброволците Дай лапа

Реклами

Проекти и сътрудничество с Община Перник

Община Перник подкрепя проекта, който Сдружение „Дай лапа” подготвя по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ, покана за набиране на предложения номер  2007CB16IPO006 – 2009 – 1. Наименованието на проектното предложение е „Безопасен и здравословен живот”.

Община Перник изразява своята подкрепа за изпълнението на проектните дейности и проявява силен интерес от резултатите, които ще бъдат постигнати с неговото осъществяване:

  • активиране на местните хора и създаване на групи от доброволци от двете страни на границата, които ще участват в процеса по вземане на решения за справяне с общи проблеми;
  • развитие на чувство за отговорност в хората, касаещо начина по който те се отнасят към животните;
  • отговаряне на Европейските изисквания в областта на здравето и опазването на околната среда чрез създаване на социална мрежа, която има за основа добрите практики, обмяната на опит и съвместните инициативи;
  • разработване на съвместен план за превантивни мерки, прилагащ хуманни методи за разрешаване на проблема с бездомни животни, който всъщност е сериозна заплаха за здравето на хората и привлекателността на региона.

–––––––––––––––––

Община Перник зае категорична позиция относно собствениците на домашни кучета, като обяви срок за регистрацията им. Поради проявения интерес от страна на граждани срока бе удължен с един месец. С тази своя стъпка общинската администрация успя да предизвика вълна от регистрации, които може би са само малка част от действително отглежданите домашни кучета, но е една стъпка в правилната посока и голям напредък за оформянето на съзнанието на любителите на животни. След изтичане на този срок, на всеки собственик на нерегистрирано домашно куче ще се налагат глоби.

Провеждането на съвместни пресконференции също е голям напредък, тъй като обсъждането на проблемите винаги е знак за желание на страните да постигнат тяхното разрешение.

Община Перник съвместно със Сдружение „Дай лапа” дадохме пример за едно добро сътрудничество на местната власт с неправителствените организации. Това сътрудничество би дало най – добри резултати единствено и само тогава, когато страните имат нагласата да оформят облика на България и в частност на град Перник като един европейски и достоен град. Град, който решава проблемите си не като премахва следствието, а като проучва и изследва причините за възникването на даден проблем и търси  начини за предотвратяване на повторната им поява.

Гр. Перник

25.11.09 г.